Methode

Het Levens-Integratie-Proces LIP werkt met representanten.

Zelf ga je als vraagsteller op de 4de positie staan, dat is de volwassene/het volwassene bewustzijn, in het hier en nu.

Voor de voorbije levens- en bewustzijnsfases kies je representanten: iemand voor jou als ongeboren kind (positie 1), iemand voor jou als kind (positie 2) en iemand voor de puber die je was (positie 3).

Positie 5 staat voor het bewustzijn van de oudere volwassene (leeftijdsindicatie: 50+), positie 6 voor het bewustzijn van de oudere (leeftijdsindicatie 65+) en positie 7 staat voor de dood.

Afhankelijk van je leeftijd kan je gevraagd worden om meteen b.v. op positie 5 te gaan staan. Ook is het mogelijk dat je in de loop van het proces een positie opschuift.

Elke bewustzijnsfase heeft eigen kwaliteiten en taken.

De 7 bewustzijnsniveaus laten een chronologische volgorde zien en geen waardeoordeel. Geen niveau is beter dan een ander. Elk niveau bouwt op de eerdere niveaus op.
De naar cijfers hogere niveaus zijn wel omvangrijker en in die zin ruimer dan de naar cijfers lagere niveaus, omdat ze de lagere niveaus omvatten.

De hogere niveaus zijn niet te bereiken zonder de lagere niveaus.
Puur biografisch bekeken kan dat wel, omdat je nu eenmaal 'vanzelf' ouder wordt.
Innerlijk en geestelijk volwassen word je echter (meestal) niet automatisch, dat gaat gepaard met een bewustwordingsproces.
Aanleiding ervoor is vaak een crisis in je persoonlijke leven en/of op je werk.

Tijdens een opstelling vraag ik je vanuit het hier en nu één voor één contact te maken, met open ogen en met open hart, met de mens die je was in je voorbije levensfases.

Samen kijken en luisteren we naar wat zich op dit moment laat zien. Naar wat op dit moment verbinding met je zoekt.

Er valt niets te veranderen, er valt niets op te lossen.

Er valt alleen waar te nemen en te 'zien' en als deel van jezelf toe te laten, te waarderen en welkom te heten = helende verbinding.