Welkom!

Het mooiste dat je kunt worden is jeZelf!

 

Wie ben ik eigenlijk?

Hoe kan ik in verbinding zijn met wie ik ben?

Wat is aanpassing, wat is echt?

Wat is het verband tussen aanpassing en echt?

 

In het Levens-Integratie-Proces (LIP) kijk je door middel van opstellingen naar wie je was in je voorbije levens- en bewustzijnsfases.      

Vanuit de volwassene die je nu bent ontmoet je jezelf als het (ongeboren) kind en als de puber die je was.

Je kijkt naar je ontwikkeling in een groter verband.

Dat helpt je zien hoe alles erop was en is gericht om dat wat altijd al in je aangelegd was, tot ontwikkeling en tot uiting te brengen.

 

De mysticus zegt 'er is geen verschil tussen je essentie, je ziel en je dagelijkse leven'. Dus hoe kan ik, hoe kan jij in ons alledaagse leven steeds meer en meer ruimte maken voor onze essentie zodat die door ons heen kan leven, zodat ik en jij als het ware door onze ziel geleefd worden. Bijvoorbeeld door onze pijn-kanten naar het licht te halen en ons er (weer) mee te verbinden. Opstellingen bieden daarvoor de kans en de inbedding.